Clip Review



สัมภาษณ์ เฮียนพ (สวนผักกาดขาว)

เฮียนพ อยุที่บ้านโหล่งปง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปลูกลุ้ย หรือถ้าทางภาคกลางจะเรียกว่าผักกาดขาว แปลงนี้ได้ใช้HB-101ใช้ตั้งแต่เริ่มปลูก โตเร็ว ใบเขียวดี มีความสด สมบูรณ์มาก ลูกค้ายอมรับว่าดี...