News

จัดงานส่งเสริมการขาย HB-101 และ สารปรับสภาพดิน HD ร้านลิ้มคุงเส็ง

จัดงานส่งเสริมการขาย HB-101 และ สารปรับสภาพดิน HD ร้านลิ้มคุงเส็ง(ลำนารายณ์) ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ร้านตัวแทนจำหน่ายของ HB-101 มีเกษตรให้ความสนใจและเข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำควบคู่กับการจัดประชุมแนะนำสินค้า ของเรา ...

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"