News

จัดงานส่งเสริมการขาย HB-101 และ สารปรับสภาพดิน HD ที่ร้าน แสงมณีการเกษตร

จัดงานส่งเสริมการขาย HB-101 และ สารปรับสภาพดิน HD ที่ร้าน แสงมณีการเกษตร ที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ร้านตัวแทนจำหน่ายของ HB-10 มีเกษตรให้ความสนใจและเข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำควบคู่กับการจัดประชุมแนะนำสินค้า ของเรา

 

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"