Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับพริกหวาน

แปลงพริกหวาน ที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อ.นานน้อย จังหวัด น่าน ใช้ HB-101 ผลผลิตที่ได้ดีมากๆ ลูกใหญ่ สีสด ไร้โรคและแมลงรบกวน เกษตรปลื้มมากๆ ที่สำคัญที่นี่เน้นเรื่องสารเคมีมากๆเพราะเป็นแปลงที่ทำส่งโครงการหลวง เกษตรจึงมั่นใจว่าใช้ HB-101 แล้วปลอดภัยไร้สารเคมี


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

 

\"\"