Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับมะเขือเทศราชินี


      ไร่มะเขือเทศราชินี ลุงสรวิทย์-ป้าเยื่ยม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ใช้ HB-101และ สารปรับปรุงดิน ประสิทธิภาพสูงHD(เอชชดี) ตั้งแต่เริ่มทำปลูกหลังจากใช้ต้นมะเขือเทศโตเร็วออกลูกเร็ว ลูกดกมาก อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าทำให้ได้ราคาดีกว่าเจ้าอื่นที่ยังเก็บไม่ได้ รสชาติมะเขือเทศดีขึ้นเนื้อแน่นและสด เปลือกบางเก็บจากต้นแล้วอยู่ได้นานกว่า เกษตรกรยิ้มแก้มปริเพราะผลผลิตดีมากๆ ตอนนี้ราคาก็ดี บอกกับเราว่าต่อไปไม่ใช้ไม่ได้แล้วดูผลของผู้ใช้จริง ว่าใช้แล้วได้ผลดีขนาดไหน แล้วคุณละจะรออะไรปลูกพืชอะไรก็ใช้ HB-101ใช้แล้วดีแน่นอน ครับ(รูปภาพ 10

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"