Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101ใช้กับพริก

รวมภาพ HB-101ใช้กับพริก เพิ่มผลผลิต เมล็ดพริกใหญ่ขึ้นและดก เพียงใ้ช้ อัตราผสม 2 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั้วไร่ ก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่ได้รับ


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"