คุณสมบัติของ HB-101\"\"
 • HB-101 เป็น สารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติ • HB-101 ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ย • HB-101 ปลอดภัยสำหรับ พืช และ สัตว์ • HB-101 ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100% • HB-101 ง่ายต่อการใช้งาน แค่เจือจางในน้ำก็ใช้ได้ทันที • HB-101 สมบูรณ์แบบสำหรับเจริญเติบโตของพืช ดอก ใบ และผลิตผลทุกชนิด
 
\"\"

 

ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ในดินให้มีความสมดุล

 

ทำไม HB-101 ถึงใช้ได้ผลกับพืช ???

          HB-101 ผลิตขึ้นมาจากสารสำคัญของพืชที่ใช้งานอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง HB-101 เป็นอาหารเสริมที่สำคัญสำหรับพืช เช่นเดียวกับการไหลเวียนของเลือดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสัตว์ อาหารเสริมที่ดีก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืช เช่นกัน ดังนั้น เมื่อใช้ HB-101พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น แข็งแรงและสุขภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นสามารถกล่าวได้ว่า HB-101 เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกอย่าง

 

HB-101 ช่วยกระตุ้นให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

 

\"\"

 

          HB -101 ทำให้ดินมีประสิทธิภาพในการดูดซึม ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และแร่ธาตุอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ำและธาตุอาหารสำคัญๆแล้ว ยังมีธาตุอาหารอื่นๆเช่นกัน เช่น แคลเซียม (แคลเซียมไอออน) โซเดียม (โซเดียมไอออน) และเมื่อรากดูดซึมน้ำและสารอาหารที่มี HB-101ประกอบอยู่ HB-101 จะช่วยให้พืชถูกดูดซึมสารอาหารเหล่านี้ทางใบ ของเหลวในเซลล์ ทำหน้าที่ผสานสารอาหารให้สมดุลพอที่พืชจะนำไปใช้ได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงให้ดียิ่งขึ้น

 

HB-101 ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง แต่ มี สาร ไพนิน ช่วยขับไล่แมลงที่เป็นอันตราย

 

มีสารซาโปนินช่วยระบายอากาศ ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย

 

          นอกจาก HB-101 ให้แร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืช (เช่น น้ำ และ แร่ธาตุที่แตกตัวเป็นไอออน) และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้ว HB-101 ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง แต่ยังประกอบด้วย สารไพนิน ที่ช่วยขับไล่แมลงที่เป็นอันตรายกับพืช และ สารซาโปนิน ซึ่งช่วยในการระบายอากาศ ทั้งยังช่วยกำจัดและป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อพืช โดยส่วนผสมเหล่านี้จะช่วยในการรักษาสมดุลของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ไม่ให้สูญเสียไป

 

HB-101 ช่วยฟื้นฟูคุณภาพของดิน ให้ดินระบายน้ำได้ดี และกักเก็บความชื้นไว้ได้นานเมื่อต้องเจอกับภาวะภัยแล้ง

 

          ดินดี คือ ดินที่มีความร่วนซุย ที่มีปริมาณความชื้นปานกลาง มีอากาศแทรกที่ทำให้ดินนุ่ม แม้ฝนตกหนักดินที่ดีก็จะสามารถดูดซับน้ำไว้พอประมาณ และถ่ายเทน้ำส่วนเกินออกได้อย่างรวดเร็ว หรือเรียกได้ว่า ระบายน้ำดี สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้นานเมื่อต้องเจอกับภาวะภัยแล้ง ซึ่งสภาพดินจะมีค่า pH เป็นกลาง หรือกรดอ่อนๆ เมื่อฉีดพ่น HB-101 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 2-3 ครั้งก่อนลงผลผลิตใหม่ จะช่วยคืนความสมดุล และช่วยให้จุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ทำงานปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และยั่งยืน และยังช่วยฟื้นฟูธาตุอาหารในดินให้กลับมามีประสิทธิภาพหลังการปลูกพืชซ้ำๆกัน(ใช้สารเม็ดทางดิน Granule HB-101 ร่วมด้วยจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลย

 

ผลที่ได้จากการใช้ HB-101 ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วจากสถาบันต่างๆ

 

 • รากฝอยแข็งแรง แผ่ได้กว้าง และปริมาณมากขึ้น
 • ป้องกันโรคและแมลง ทำให้พืชแข็งแรง และมีสีสันที่ดี
 • เพิ่มปริมาณผลผลิต
 • เพิ่มขนาดผลผลิต เพิ่มมูลค่า
 • เพิ่มวิตามินและคุณค่าทางอาหาร ให้กับพืชผล