เอกสารรับรองสินค้าใบอนุญาตและผลรับรองคุณภาพจากสถาบัน ต่างๆ

 

หนังสือการจดทะเบียนบริษัท เอช บี เพลนท์ จำกัด (Company registration since 2014)

หนังสือแสดงผลเทสจาก สถาบัน Japan Food

ที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตผลิต จึงมั่นใจได้ในด้านคุณภาพของ HB-101เป็นสารสกัดแท้จากพืช

 

หนังสือแสดงผลเทสจาก สถาบัน Omri Listed ได้รับรองผล  พืชที่ใช้ HB-101 เป็น พืชออแกนิค

หนังสืออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ HB-101 จากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

รับรองว่า HB-101 เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ

ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย